background img

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προτού χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας διαβάστε προσεκτικά:

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στο CheckWest.gr που αποτελεί ιδιοκτησία της WestEvolutionCreations. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας (η «Ιστοσελίδα»), συμφωνείτε να συμμορφώνεστε από τους κατωτέρω όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Οι όροι “Check West” “CheckAitoloakarnania”- ” ή “εμείς” ή ‘’δικό μας’’ αναφέρονται συλλογικά στο CheckWest – CheckAitoloakarnaniaκαι στην WestEvolutionCreations. Οι όροι ‘’εσείς’’ αναφέρονται στους χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας.

1) ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Το Check Westπαρέχει τις πληροφορίες σχετικά στο Site, όπως προβλέπεται στους παρόντες όρους χρήσης (η «Συμφωνία»). CheckAaitoloakarnania- Check West παρέχει τις υπηρεσίες του («Υπηρεσίες») σε εσάς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας. CheckAitoloakarnania- Check Westμπορεί να ενημερώνει την Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς με την δημοσίευση μια νέας έκδοσης στο www.checkwest.gr.Η τελευταία συμφωνία θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση. Θα πρέπει να επανεξετάσετε την Συμφωνία αυτή, πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ως άνω δημοσίευση/τροποποίηση συνιστά αποδοχή και συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους όρους χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με τυχόν τροποποιήσεις, συμφωνείτε να διακόψετε τη χρήση και την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα.

2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CheckWest και κατεπέκταση το CheckAitoloakarnaniaείναι ένας  διαδικτυακός οδηγός της Δυτικής Ελλάδας και της Αιτωλοακαρνανίας, διαθέσιμος στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, που περιλαμβάνει τοπικές πληροφορίες και κατάλογο με επιχειρήσεις.

3) ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα Check  West και κατεπέκταση το CheckAitoloakarnaniaμόνο για νόμιμους σκοπούς και σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους.

4) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας ενσωματώνεται στην παρούσα Συμφωνία και υπόκειται στους όρους αυτής.

5) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Το Checkwest.gr σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων, και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Το checkwest. δύναται, υπό τις κατάλληλες συνθήκες και κατά την κρίση του, να απενεργοποιήσει και / ή να τερματίσει την πρόσβαση των χρηστών που αποδεικνύονται παραβάτες κατ’ επανάληψη.

6) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Καταλαβαίνετε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά και άλλα υλικά (συλλογικά αναφερόμενων ως «Περιεχόμενο»), είτε αναρτώνται δημόσια είτε μεταδίδονται ιδιωτικά, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προήλθε το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των επίσημων ιστοσελίδων των τουριστικών επιχειρήσεων ή / και των ιστοσελίδων των προμηθευτών καθώς και των άλλων δημόσιων πηγών από τις οποίες προέρχεται το Περιεχόμενο. To CheckWest.grδεν ελέγχει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω της Ιστοσελίδας και, ως εκ τούτου, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του Περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση το CheckWest.gr δεν θα ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τυχόν λαθών ή παραλείψεων του Περιεχομένου, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης ή εμπιστοσύνης σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, που τυχόν δημοσιεύτηκε, e-mailed, μεταδόθηκε ή με οποιοδήποτε τρόπο κατέστη διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για:

 1. δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε Περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, προσβλητικό για την ιδιωτική ζωή, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο,
 2. να υποδύεστε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση ή για να διαστρεβλώνετε την σχέση σας με ένα πρόσωπο ή επιχείρηση,
 3. να παραποιείτε επικεφαλίδες ή αλλιώς να χειρίζεστε δηλωτικά αναγνώρισης, προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση του Περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της Ιστοσελίδας,
 4. δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε Περιεχομένου, που δεν έχετε το δικαίωμα να διαθέσετε βάσει οποιουδήποτε νόμου ή βάσει συμβατικών ή άλλων σχέσεων,
 5. δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε Περιεχομένου, που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους,
 6. δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, διαφημιστικού υλικού, «junk mail», ‘’spam’’ ή οποιαδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,
 7. δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε Περιεχομένου, που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
 8. να διαταράσσετε τη φυσιολογική ροή του διαλόγου, ή αλλιώς ενεργείτε κατά τρόπο που να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετάσχουν σε συζητήσεις ή συναλλαγές,
 9. να παρεμβαίνετε ή να διαταράσσετε το CheckWest.gr ή τους εξυπηρετητές ή τα δικτύων που συνδέονται με την Ιστοσελίδα,
 10. να παραβιάζετε εκούσια ή ακούσια οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο,
 11. να παρενοχλείτε άλλους ή
 12. να συλλέγετε ή αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλους χρήστες σχετικά με την παράνομη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Αποδέχεστε ότι το CheckWest.gr έχει το δικαίωμα ή όχι να εμφανίζει το Περιεχόμενο καθώς επίσης ότι το CheckWest.gr και οι εντολοδόχοι του έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να εμφανίζουν, να αρνούνται ή να αφαιρούν οποιοδήποτε Περιεχόμενο, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας και το οποίο παραβιάζει τους όρους της Συμφωνίας. Συμφωνείτε ότι πρέπει να αξιολογείτε και να καλύπτετε όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου.

Συμφωνείτε και παρέχετε την έγκρισή σας στο CheckWest.gr να αποκαλύψει τα στοιχεία του λογαριασμού σας και το Περιεχόμενο εάν απαιτείται να πράξει αυτό βάσει νόμου ή βάσει καλής πίστης εάν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για:

να συμμορφωθεί με νομικές διαδικασίες,

να υλοποιήσει τους όρους της Συμφωνίας,

να αποκρούσει ισχυρισμούς ότι το Περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών,

να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας για εγγραφή,

να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία, τα συμφέροντα, ή την προσωπική ασφάλεια

7) Cookies, Web Beacons, Pixel Tags, and GIF’s.

Σχεδιάζουμε τη διάταξη και τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε οι νέοι επισκέπτες να μπορούν ανώνυμα να ενημερώνονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Για τους νέους επισκέπτες, χρησιμοποιούμε cookies ή Web beacons για τη συλλογή περιορισμένων δεδομένων, όπως η ημερομηνία, η ώρα και οι περιοχές της ιστοσελίδας μας που επισκέπτονται, καθώς και την ιστοσελίδα από την οποία πλοηγήθηκε ο νέος επισκέπτης. Όταν επιλέγετε ένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, εμείς μπορεί να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) και μπορούμε να συνδυάσουμε πληροφορίες από cookies, Web beacons, καθώς και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται online με άλλα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Με τη βελτίωση των χαρακτηριστικών, του μάρκετινγκ και του περιεχόμενου της ιστοσελίδας μας, και κάνοντας την online εμπειρία σας πιο εύκολη και ουσιαστική, είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συχνά περιλαμβάνει ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, ο υπολογιστής της ιστοσελίδας ζητά από τον υπολογιστή σας την άδεια να αποθηκεύσει αυτό το αρχείο κειμένου σε ένα τμήμα του σκληρού σας δίσκου που έχει οριστεί ειδικά για cookies. Κάθε ιστοσελίδα μπορεί να στείλει το δικό της cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser), αν οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας το επιτρέπουν. Ο περιηγητής σας θα επιτρέπει μόνο μια ιστοσελίδα να έχει πρόσβαση στα cookies, που σας έχουν προηγουμένως αποσταλεί και όχι στα cookies που σας αποστέλλονται από άλλους δικτυακούς τόπους. Ορισμένοι από τους συνεργάτες της επιχείρησής μας, όπως διαφημιστές τρίτων, χρησιμοποιούν cookies που προέρχονται από τις ιστοσελίδες τους. Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά τα cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σύνδεσης ή άλλες πληροφορίες στον υπολογιστή σας, τα οποία χρησιμεύουν για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Για ορισμένες υπηρεσίες, προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να αποθηκεύουν ένα αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης μέσα σε ένα cookie, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα εισαγάγουν ξανά όταν στη συνέχεια θα επιστρέψουν στην ιστοσελίδα μας. Τα Cookies, σε συνδυασμό με τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μας, μας επιτρέπουν να υπολογίζουμε το συνολικό αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας και να εκτιμούμε ποια τμήματα του Site είναι πιο δημοφιλή. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας και να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας. Εμείς δεν αποθηκεύουμε αριθμούς πιστωτικών / χρεωστικών καρτών στα cookies. Οι περισσότεροι Internet browsers επιτρέπουν στους χρήστες να αποφασίσουν αν θα δεχτούν cookies και πόσο καιρό να τα κρατάνε στο σκληρό δίσκο τους. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να αρνείται cookies και να χρησιμοποιεί ακόμη την ιστοσελίδα μας, μολονότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η λειτουργικότητα μπορεί να είναι πιο αργή και λιγότερο βολική.

To Web Beacon είναι μια γραφική εικόνα, όπως ένα pixel tag ή clear GIF, το οποίο τοποθετείται σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα του χρήστη, όπως το αν η ιστοσελίδα είναι πρόσβαση ή το e-mail κλικάρεται. Συχνά είναι αόρατα, επειδή είναι πολύ μικρά σε μέγεθος. Χρησιμοποιούνται επίσης σε πολλές ιστοσελίδες, για σκοπούς ευθυγράμμισης. Κάποιες φορές χρησιμοποιούμε Web beacons για να παρέχουμε μια ανεξάρτητη εκτίμηση για το πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας ή να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης στην ιστοσελίδα μας. Κάποιες από τις ιστοσελίδες μας και HTML-formatted e-mail ενημερωτικά δελτία χρησιμοποιούν Web beacons σε συνδυασμό με cookies. Είναι δύσκολο για σας να περιορίσετε τη χρήση Web beacons επειδή δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να διακρίνετε τη χρήση τους από την ευθυγράμμιση και άλλους σκοπούς. Τα Web beacons μπορούν επίσης να φορτωθούν από ένα διαφορετικό διακομιστή από την υπόλοιπη σελίδα

Χρησιμοποιούμε διαφημιστικές εταιρείες τρίτων για την προβολή διαφημίσεων όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Κατά την παροχή των διαφημίσεων, οι διαφημιστές τρίτων μερών και συνεργάτες μας μπορεί να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν ένα μοναδικό cookie στον browser σας. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στο Greekguide.com και άλλες ιστοσελίδες προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις σε αυτό το site και σε άλλα site για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτοί οι συνεργάτες τρίτων παρακολουθούν πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και καθορίζουν ποια από τα χαρακτηριστικά μας προτιμούν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή είναι η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που προβλέπεται από την WestEvolutionCreations για την ιστοσελίδα www.checkwest.gr («checkwest.gr», ‘’checkwest’’,checlaitoloakarnania»εμείς», «δικό μας», ή «εμάς»). Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς, για το λόγο αυτό σας παρέχουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την ηλεκτρονική συλλογή, χρήση και διαδικασία αποκάλυψης, έτσι ώστε να είστε ενήμεροι σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας checkwest.gr (η «Ιστοσελίδα»).H Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας ενσωματώνεται και υπόκειται στους Όρους Χρήσης του checkwest.gr.

1. Σχετικά με το Checkwest.gr

Το Checkwest.gr είναι ένας  διαδικτυακός οδηγός της δυτικής Ελλάδας και της Αιτωλοακαρνανίας μέσα από το checkaitoloakarnania.gr, διαθέσιμος στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, που περιλαμβάνει τοπικές πληροφορίες και κατάλογο με επιχειρήσεις.

2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

Το checkwest.gr συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών. Από τους χρήστες που εγγράφονται για να φτιάξουν το προφίλ της επιχείρησής τους συλλέγουμε ατομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες κατά την εγγραφή. Κατά την εγγραφή σας μπορούμε να συλλέξουμε: το όνομα, το επώνυμο, τον τίτλο της θέσης εργασίας σας, την επωνυμία της επιχείρησής σας, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση e-mail σας. Συλλέγουμε επίσης κάποια μη-προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, όπως τον τύπο browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το ISP από το οποίο ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση στο Internet, διευθύνσεις IP, την ιστοσελίδα ή την κινητή συσκευή την οποία χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας.

3. Γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων

Το Checkwest.gr χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία, τα οποία συλλέγει κατά τη λειτουργία της Iστοσελίδας. Checkwest.gr δεν θα πουλήσει, παραχωρήσει ή αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Το checkwest.gr μπορεί να σας αποστείλει ηλεκτρονικά διαφημιστικά μηνύματα τρίτων χωρίς να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτες επιχειρήσεις, για λογαριασμό των οποίων αποστέλλονται τα διαφημιστικά e-mail. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην δέχονται τέτοια μηνύματα ανά πάσα στιγμή.

4. Επιλογές

Το CheckWest σέβεται τις προτιμήσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής σας και σας προσφέρει τους παρακάτω τρόπους, μέσω των οποίων μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εμείς θα τιμήσουμε αντίστοιχα τις απαιτήσεις σας.

4.1 CheckWest E-mail Marketing

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη λήψη από το CheckWest.gr: διαφημιστικών e-mails, ενημερωτικών δελτίων, ενημερώσεων σχετικά με νέα χαρακτηριστικά του CheckWest.gr των προϊόντων και των υπηρεσιών του. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των διαφημιστικών ανακοινώσεων και μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας στοe-mail τουCheckWest.gr. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις του προφίλ της επιχείρησής σας ανά πάσα στιγμή.

4.2 Μάρκετινγκ Τρίτων

To CheckWest.gr δεν θα πουλήσει, εκχωρήσει ή αποκαλύψει πληροφορίες επικοινωνίας σχετικά με την επιχείρηση των χρηστών που έχουν φτιάξει το προφίλ της επιχείρησής τους σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση αυτών. Το CheckWest.grμπορεί να αποστέλλει διαφημιστικά μηνύματα τρίτων στους ως άνω χρήστες για λογαριασμό των επιχειρήσεων τρίτων χωρίς να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία αυτών στους τρίτους, για λογαριασμό των οποίων αποστέλλονται τα διαφημιστικά e-mail. Οι εν λόγω χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εξαιρεθούν από τη λήψη των εν λόγω διαφημιστικών μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή.

4.3 Πληροφορίες για τη Χρήση της Ιστοσελίδας

Έχετε πρόσθετες επιλογές σχετικά με πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας, τις οποίες οι διαφημιστές και τρίτοι συνεργάτες μας μπορούν να συλλέξουν ή να λάβουν μέσω των cookies, Web beacons, pixel tags, clear GIF’s και άλλων παρόμοιων μέσων. Παρακαλώ δείτε την παράγραφο ‘’ Διαφημιστές Τρίτων’’ κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες.

5. Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια

Έχουμε εφαρμόσει τις φυσικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες, που αποσκοπούν στην προστασία και την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης καθώς και στην διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων, που συλλέγονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.

6 Ανακοίνωση σχετικά με αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Από καιρό σε καιρό, μπορούμε να χρησιμοποιούμε πληροφορίες πελατών και επισκεπτών για νέες χρήσεις που δεν περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν οι πρακτικές πληροφόρησής μας αλλάξουν κάποια στιγμή στο μέλλον, εμείς θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές πολιτικής στο site μας για να σας ενημερώσουμε για αυτές τις αλλαγές, μαζί με μια νέα ημερομηνία στο επάνω μέρος αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιοδικά και να επανεξετάζετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος στην κορυφή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να δείτε αν η Πολιτική έχει αλλάξει, έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε, και σε ποιους τις αποκαλύπτουμε.

7. Η χρήση της Ιστοσελίδας μας συνιστά συγκατάθεση.

Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας μας, με το παρόν συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση, τη διαχείριση, τη διατήρηση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών σας, όπως περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

8. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή την εφαρμογή της, μπορείτε να μας γράψετε στο contact@checkwest.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας παρέχονται από την WestEvolutionCreations και υπόκεινται στα ακόλουθα πνευματικά δικαιώματα:

Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της WestEvolutionCreations. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Οποιαδήποτε αναδιανομή και αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται εκτός από τα εξής:

 1. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε σε έναν τοπικό σκληρό δίσκο αποσπάσματα μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση σας .
 2. Μπορείτε να αντιγράψετε το περιεχόμενο σε μεμονωμένα τρίτα μέρη για προσωπική τους χρήση, αλλά μόνο αν αναγνωρίσετε την ιστοσελίδα ως πηγή του υλικού .
 3. Δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με ρητή έγγραφη άδειά μας, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου .

4. Ούτε μπορείτε να το μεταδώσετε ή να το αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλης μορφής σύστημα ηλεκτρονικής ανάκτησης.


Menu Title